Vietnamese – We All Love Each Other Cả Nhà Thương Nhau

Ba thương con vì con giống mẹ
Mẹ thương con vì con giống ba
Cả nhà ta
Cùng thương yêu nhau
Xa là nhớ
Gần nhau là cười

Translation:
Dad loves me because I'm like mom,
Mom loves me because I'm like dad,
My whole family,
Loves each other,
When we're far from each other,
Together we all smile