Vietnamese – The Young Bird Con Chim Non

Con chim non trên cành hoa
Hót véo von, hót véo von
Em yêu chim, em mến chim
Vì mỗi lần chim hót em vui
Chim ơi chim, chim đừng bay
Hót nữa đi, hót nữa đi
Em yêu chim, em mến chim
Vì mỗi lần chim hót em vui

Translation:
The young bird on the branch,
Tweet Tweet Tweet Tweet Tweet Tweet,
I like listening to birds singing,
When the birds sing I listen,
The young birds don't fly away,
Tweet, Tweet, Tweet, Tweet, Tweet, Tweet,
I like listening to birds singing,
When the birds sing I listen