Vietnamese – New Year is Here Bé Chúc Tết

Tết đến rồi, vui thật vui
Em mặc áo mới đi chúc tết họ hàng
Em chúc ông bà sống lâu thật lâu
Em chúc ba mẹ mạnh khoẻ luôn.

Translation:
New year is here, we’re all happy,
I wear new clothes and go to my family’s house,
I wish my grandparents a long, long life,
And I wish my parents healthy lives too!