Vietnamese – My Hand Tay Thơm Tay Ngoan

Một tay xòe ra thành một bông hoa.
Hai tay xòe ra thành hai bông hoa.
Mẹ khen đẹp quá hai bàn tay thơm
Mẹ khen đẹp quá hai bàn tay xinh

Translation:
One hand spread out into a flower.
Two hands spread out into two flowers,
Mom said the hands are beautiful,
Mom said the hands are beautiful