Vietnamese – Going Home, I’m Going Home Đi học về

Đi học về, là đi học về
Em vào nhà em chào cha mẹ
Cha em khen rằng con rất ngoan
Mẹ âu yếm hôn đôi má em

Translation:
Going home, I’m going home,
I go inside and I say, Hello,
My dad tells me that I am very good,
My mom kisses me on the cheek