Vietnamese – Colors Em Tập Tô Màu

Đây là màu đỏ em vẽ ông mặt trời
Còn cây màu xanh em tô bầu trời xanh hơn
Cây bút màu vàng em vẽ bãi cát mềm
Thêm chút màu hồng thêm một bông hoa bên đường
Vẽ hai con đường mỗi ngày mẹ đưa đến trường

Translation:
This is red, I paint the sun.
This is blue, I paint the blue sky,
This is a yellow pen, I draw the sand,
Here in pink, I paint a flower by the side of the road,
Drawing two streets, Mother goes to school with me every day.