Vietnamese – Brown Bee Chị ong nâu và em bé

Chị ong nâu nâu nâu nâu
Chị bay đi đâu đi đâu?
Bác gà trống mới gáy, ông mặt trời mới dậy
Mà trên những cành hoa em đã thấy chị bay
Bé ngoan của chị ơi, hôm nay trời nắng tươi
Chị bay đi tìm nhụy, làm mật ong nuôi đời
Chị vâng theo bố mẹ, chăm làm không nên lười

Translation:
Brown bee, brown bee, brown bee,
Where are you flying?
The rooster crows, the sun wakes up,
And on the branch, I see you fly,
Hello little child, it's a nice sunny day,
I fly to find honey, making flower buds for life,
Always try and cooperate with others, work hard and keep busy