Very Very TallI’m very, very tall (reach arms up high)
I’m very, very small (crouch down)
Tall (reach arms up high)
Small (crouch down)
Now I’m a little ball.