Urdu – Urdu Alphabet ا ب ت ث

ا: ا سے انگور ا سے انگور اؔاؔ اؔاؔ اؔاؔ اؔاؔ اؔاؔ ؔ ؔااؔ
ب: ب سے بال ب سے بال با با با با با با
ت: ت سے تالا ت سے تالا ۔ تا تا تا تا تا تا
م: م سے مو بتی۔ م سے موبتی ما ما ما ما ما ما
ک: ک سے کلم ک سے کلم کا کا کا کا کا کا

Alif is Grapes(angoor) (2x), aa aa aa (2x)
Be is Ball (bol) (2x), ba ba ba (2x)
Te is Lock (tala) (2x), ta ta ta (2x)
Mim is candle (mombatti) (2x), ma ma ma (2x)
Kaf is pen (kalam) (2x), ka ka ka (2x)