Vietnamese – Morning Exercise Tập Thể Dục Buổi Sáng

Cô dạy em bài thể dục buổi sang
Một hai ba bốn hít thở hít thở hít thở
Một tay đưa cao lên trời
Hai tay dang ngang bờ vai
Ba tay song song trước mặt
Bốn buông cả hai tay

Translation:
The teacher taught me, morning exercises,
One, two, three, four, breathe in, breathe in, breathe in,
1-Hands raised up high,
2-Arms outstretched shoulders,
3-Hands parallel in front,
4-Release both hands