Moosie, Moosie Turn Around

Moosie, Moosie, turn around.
Moosie, Moosie, touch the ground.
Moosie, Moosie, stamp your hoof.
Moosie, Moosie, climb on the roof.
Moosie, Moosie, with an antler crown.
Moosie, Moosie, sit back down.