Doot Doo Doo Doo DooDoot doo doo doo doo
Doo doo doo (or Clap clap clap or Stomp stomp stomp or shake or freeze)
Doot doo doo doo doo
Doo doo doo (or Clap clap clap or Stomp stomp stomp or shake or freeze)
Turn around, turn around, turn around, and STOP!