Chinese, Mandarin – Where Are Your Hands?Shou zai na li, shou zai na li,
Zai zhei li, zai zhei li,
Li jing tian hao ma,
Wo jing tian hen hao,
Zai jian ba, zai jian ba.
Where are your hands?
Where are your hands?
Here we are, here we are,
How are you today, sir?
Very well, I thank you.
Run away, run away.