Chinese, Mandarin – Two TigersLiang zhi lao hu,
liang zhi lao hu,
pao de kuai,
pao de kuai,
yi zhi mei you yan jing,
yi zhi mei you wei ba,
zhen qi guai,
zhen qi guai!

Two tigers,
two tigers,
running fast,
running fast,
one of them has no eyes,
one of them has no tail,
how very strange,
how very strange!