Chinese, Mandarin – Drip, Drop, It’s Raining 滴答、滴答,下雨啦

种子说:“下吧下吧,我发芽。”
梨树说:“下吧下吧,我开花。”
麦苗说:“下吧下吧,我长大。”
小朋友说:“下吧下吧,我种瓜。”
滴答、滴答,下雨啦。

Romanization:
di da 、di da ,xia yu la 。
zhong zi shuo : “xia ba xia ba ,wo fa ya 。”
li shu shuo : “xia ba xia ba ,wo kai hua 。”
mai miao shuo : “xia ba xia ba ,wo zhang da 。”
xiao peng you shuo : “xia ba xia ba ,wo zhong gua 。”
di da 、di da ,xia yu la 。

Translation:
The seed said, "Let it rain, so I can germinate."
The pear tree said, "Let it rain, so I can bloom."
The wheat seedling said, "Let it rain, so I can grow."
The child said, "Let it rain, so I can plant melons."
Drip, drop, it’s raining!